Skip to main content

AVG Privacyverklaring

Privacyverklaring Bar Walden

Vierde Zaak BV, statutair gevestigd aan de Lange Jansstraat 28 in Utrecht, handelend onder de naam 'Bar Walden', is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals beschreven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

Bar Walden
Domplein 16
3512 JD  Utrecht

telefoon: 030 2364982

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.barwalden.nl

 

Dhr. Ruud Kortink is de Functionaris Gegevensbescherming van Bar Walden. Hij is telefonisch bereikbaar of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vierde Zaak BV is geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 73902934.


Persoonsgegevens die wij verwerken
Bar Walden verwerkt jouw persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat jij deze zelf aan ons (hebt) verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die jij actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. Omdat we echter de leeftijd van de bezoekers van deze website niet kunnen controleren, raden we ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun minderjarige kinderen, teneinde te voorkomen dat hun gegevens worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zullen deze informatie vervolgens verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bar Walden verwerkt jouw persoonsgegevens om je te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening naar behoren te kunnen uitvoeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Bar Walden neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, puur op basis van geautomatiseerde gegevensverwerking. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bar Walden) aan te pas komt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bar Walden bewaart persoonsgegevens - personalia, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, eventuele bankgegevens - niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld, zoals het voeren van een deugdelijke administratie. Als bewaartermijn hanteren wij de duur van de klant-leverancierrelatie, met een minimum van de fiscaal verplichte bewaartermijn voor administratieve gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bar Walden verstrekt je persoonsgegevens uitsluitend aan derden, indien uitvoering van een zakelijke overeenkomst met jou dit noodzakelijk maakt of indien de wet ons daartoe verplicht.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bar Walden gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op iemands privacy. Een cookie in dit verband is een klein tekstbestand dat bij een eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op de computer, het tablet of de smartphone van de bezoeker. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor het technisch fuctioneren van deze website en bevorderen bovendien het gebruiksgemak van onze websitebezoekers. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en kunnen eventuele voorkeurinstellingen van websitebezoekers onthouden. Ook stellen cookies ons in staat onze website te optimaliseren. Je kunt je te allen tijde afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je alle eventueel eerder op jouw 'device' opgeslagen informatie via de instellingen van je eigen browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Voor zover wij persoonsgegevens van jou hebben opgeslagen op een door ons gecontroleerde server en/of lokale computer, heb je het recht deze in te zien, te (doen) corrigeren en/of te (doen) verwijderen. Daarnaast heb je het recht om actief dan wel passief verleende toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen verwerking van jouw persoonsgegevens door Bar Walden en heb je bovendien het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat je bij ons een verzoek kunt indienen om jouw in onze administratie opgenomen persoonsgegevens ter beschikking te stellen aan jezelf of aan een door jou aan te wijzen persoon of organisatie.

Je kunt het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of overdraging van je persoonsgegevens of het verzoek tot intrekking van je toestemming voor, dan wel je bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat een dergelijk verzoek tot inzage door jou persoonlijk is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk op je verzoek, maar uiterlijk binnen vier weken.

Indienen klacht bij toezichthouder
Bar Walden wijst je op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bar Walden neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht je niettemin de indruk hebben dat jouw gegevens niet goed of onvoldoende zijn beveiligd, of aanwijzingen hebben die (zouden kunnen) duiden op misbruik, neem dan telefonisch contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..