Skip to main content

Disclaimer

Aan deze website is zorg en aandacht besteed. Niettemin kan het zijn dat er onjuistheden en/of kleine onvolkomenheden zijn ingeslopen. Het management van Bar Walden* aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirecte schade ten gevolge hiervan, dan wel ten gevolge van welke content** op deze website ook.

Het copyright van alle in deze website opgenomen content behoort toe aan Bar Walden, tenzij uit een expliciete bronvermelding anders blijkt. Beeldmerken en merknamen zijn de juridische eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Het is niet toegestaan content van deze website in enigerlei vorm te gebruiken voor zowel commerciële als niet-commerciële doeleinden of anderszins, zonder schriftelijke toestemming vooraf van het management van Bar Walden.

Mocht je van mening zijn dat deze website onjuistheden bevat, dan wel informatie die ten onrechte is gepubliceerd, neem dan graag contact met ons op.


*) Bar Walden is een handelsnaam van Vierde Zaak BV, statutair gevestigd in Utrecht, KvK 73902934
**) Onder 'content' wordt verstaan: tekst, afbeeldingen, beeldmerken, downloads etc.